Талија

Talija logo GTC

Локација: Кат 1, секција 5

Телефон: 02/ 3123 500

09:00 – 21:00

Lokal Talija GTC

Сите права се заштитени. Градски трговски центар - Скопје © 2018