ChaushArt

ChaushArt

ChaushArt Младиот уметник Ана Чаушоска, исто позната и како ChaushArt, ја реализира својата прва продажна изложба во Градскиот Трговски Центар на град Скопје наспроти DM маркетот. На самата изложба ќе бидат изложени дела од областа на Дигитална ...