РАБОТНО ВРЕМЕ:

Диспечерски Центар 24/7

Телефонски броеви за 24 часовна поддршка:

+389 2 3120407,  +389 2 3134079

 

Локали

Работно време на локалите 

Понеделник – Петок:

09:00 – 21:00

Сабота:

09:00 – 17:00

Сите права се заштитени. Градски трговски центар - Скопје © 2018