Нино - Сендвичара

Нино - Сендвичара

Локација: Приземје, секција 2

Телефон: 02/ 3239 042

09:00 – 22:00

Lokal Sendvicara Nino GTC

Сите права се заштитени. Градски трговски центар - Скопје © 2018