Пица Маки

Piza Maki logo GTC

Локација: Подрум

Телефон: 077/ 936 666

09:00 – 22:00

Pica Maki GTC

Сите права се заштитени. Градски трговски центар - Скопје © 2018