КОНференциска сала ГТЦ!

Важно известување

Градски Трговски Центар Акционерско друштво за издавање на деловен простор под закуп – Скопје, наскоро ќе ја отвори новата Конференциска сала.

Повеќе информаиции на contact@gtcskopje.com.mk